മുഖ്യ മന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപത നല്‍കുന്ന 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി. രവീന്ദ്രനാഥ് ബിഷപ് മാര്‍ പോളി കണ്ണൂക്കാടനില്‍ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. ആര്‍ച്ച് ബിഷപ് ഡോ. ജോര്‍ജ് പാനിക്കുളം സമീപം.