Pariyaram, St. George`s Church

ESTD 1830
Forane Chalakudy
Church Status Parish
Patron St. George
Vicar Rev. Fr. Joseph Thekkethala
Assistant Vicar Rev. Fr. Charles Chittattukarakkaran
Post Ofiice Pariyaram
Pincode 680 721
Phone 0480 2746851
E-mail mail@pariyaramchurch.com
Website www.pariyaramchurch.com
Population 3800
Number of Families 850
Pdf Download PDF