Parish

Kakkulissery, St. Joseph

ESTED : 1977
Forane : Ambazhakad
Church Status : Parish
Vicar : Rev. Fr. Tom Vadakan

Parish News