Parish

Karalam, Holy Trinity Church

ESTED : 1985
Forane : Edathiruthy
Church Status : Parish
Vicar : Fr. Varghese Vadakkepeedika
Post Office : Karalam
Pincode : 680711
Phone : 0480-2885214
Population : 858
No. of Families : 192

Parish News