Parish

Karanchira, St. Francis Xavier Church

ESTED : 1875
Forane : Edathiruthy
Church Status : Parish
Vicar : Rev. Fr. Joshy Paliakkara
Post Office : Karanchira
Pincode : 680702
Email : mail@karanchirachurch.com
Website : www.karanchirachurch.com
Population : 1750
No. of Families : 350

Parish News