Parish

Koodapuzha, O.L.P.H

ESTED : 1991
Forane : Chalakudy
Church Status : Parish
Vicar : Rev. Fr. Jose Vethamattil
Post Office : Chalakudy
Pincode : 680307
Phone : 0480 2703414
Email : mail@koodapuzhachurch.com
Website : www.koodapuzhachurch.com
Population : 1600
No. of Families : 360

Parish News

യുവജനങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ നാളെയുടെ പ്രതിക്ഷകൾ. മാർ പോളി കണ്ണൂക്കാടൻ

ഇരിഞ്ഞാലക്കുട: *CATHEDRAL KCYM 38-വാർഷിക സമ്മേളനം..* നാളകളിലെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികളും പ്രതീക്ഷകളും യുവജനങ്ങളിലാണ്

Read More »