Parish

Nadavaramba, St. Mary’s Assumption

ESTED : 1883
Forane : Irinjalakuda
Church Status : Parish
Vicar : Rev. Fr. Anto Chungath
Post Office : Nadavaramba
Pincode : 680661
Phone : 0480 2826815
Email : mail@nadavarambachurch.com
Website : www.nadavarambachurch.com
Population : 1762
No. of Families : 410

Parish News