Parish

Padiyur, St. Mary’s Church

ESTED : 1931
Forane : Kalparambu
Church Status : Parish
Vicar : Fr. Jees Pakrath
Post Office : Padiyur
Pincode : 680695
Phone : 0480 2826238
Population : 200
No. of Families : 37

Parish News