Parish

Vadakumkara, St. Antony`s Church

ESTED : 1930
Forane : Kalparambu
Church Status : Parish
Vicar : Fr.Nougin Vithayathil
Post Office : Vadakumkara
Pincode : 680662
Phone : 0480 2865072
Population : 540
No. of Families : 135

Parish News