Parish

Vellikulangara, Holy Family Church

ESTED : 1937
Forane : Kodakara
Church Status : Parish
Vicar : Fr. Benny Cheruvathur
Post Office : Vellikulangara
Pincode : 680699
Phone : 0480 2740577
Email : mail@vellikulangarachurch.com
Website : www.vellikulangarachurch.com
Population : 2690
No. of Families : 551

Parish News