Parish

Ambanoli, St. Georges Church

ESTED : 1962
Forane : Kodakara
Church Status : Parish
Vicar : Rev. Fr. Ashil Kaitharan
Post Office : Murikingal
Pincode : 680699
Phone : 0480-2744646
Population : 650
No. of Families : 140

Parish News