Parish

Chokkana, St. Mary’s Church

ESTED : 1991
Forane : Kodakara
Church Status : Parish
Vicar : Rev. Fr. Ashil Kaitharan
Post Office : Vellikulangara
Pincode : 680693
Phone : 0480 2744646
Population : 95
No. of Families : 31

Parish News