Parish

Edakulam, St. Sebastians Church

ESTED : 1882
Forane : Kalparambu
Church Status : Parish
Vicar : Fr. George Palamattam
Post Office : Edakulam
Pincode : 680688
Phone : 0480-2820990
Population : 618
No. of Families : 135

Parish News