Parish

Kalparambu, St. Marys Forane Church

ESTED : 1733
Forane : Kalparambu
Church Status : Forane
Vicar : V. Rev. Fr. Davis Kudiyirickal
Post Office : Aripalam
Pincode : 680688
Phone : 0480-2860106
Email : mail@kalparambuchurch.com
Website : www.kalparambuchurch.com
Population : 1851
No. of Families : 386

Parish News