Parish

Mariyan Thuruth, Arogyamatha Shrine Church

ESTED : 1983
Forane : Ambazhakad
Church Status : Filial
Vicar : Fr. Pauly Padayatty
Post Office : Parakadavu
Pincode : 683579

Parish News